LEXADAZY
destashlogo_2_original.png

DAZYDESTASH

Black Onyx Coffin Cab (1 pc)

Black Onyx Coffin Cab (1 pc)

20.00
20190822_154451.jpg

Picasso Jasper Coffin Cab (1 pc)

20.00
Onyx Beveled Coffin Cab (1 pc) 20191025_151336.jpg
sold out

Onyx Beveled Coffin Cab (1 pc)

20.00
20190812_132739.jpg

40x14mm Black Onyx Oval Cab (1 Pc)

18.00
30x10mm Black Onyx Elongated Pear / Talon Cab (1 pc)

30x10mm Black Onyx Elongated Pear / Talon Cab (1 pc)

16.00
20mm Carved Horn Crescent Moon Cab - Black (1 pc)

20mm Carved Horn Crescent Moon Cab - Black (1 pc)

13.00
18mm Onyx Moon Face Cabochon (1 pc)

18mm Onyx Moon Face Cabochon (1 pc)

13.00
20190731_152142.jpg

12mm Black Onyx Faceted Round Cab (1 pc)

12.00
9mm Black Onyx Faceted Round Cab (1 pc)

9mm Black Onyx Faceted Round Cab (1 pc)

10.00
9mm Black Onyx Faceted Trillion Cab (1 Pc)

9mm Black Onyx Faceted Trillion Cab (1 Pc)

10.00
12x20mm Black Onyx Rhombus Cab (1 pc)

12x20mm Black Onyx Rhombus Cab (1 pc)

6.00
file_8a5d98039c_original-1.jpeg

8x16mm Black Onyx Marquise Cab (1 pc)

5.00
15mm Black Onyx Heart Cab (1 pc)

15mm Black Onyx Heart Cab (1 pc)

5.00
20190731_152734.jpg

10x14mm Black Onyx Pear Cab (1 pc)

4.00
10x14mm Black Onyx Oval Cab (1 pc)

10x14mm Black Onyx Oval Cab (1 pc)

4.00
Black Onyx Cone Spike Cab (1 pc)

Black Onyx Cone Spike Cab (1 pc)

4.00
10mm Black Onyx Trillion Cab (1 pc)

10mm Black Onyx Trillion Cab (1 pc)

4.00
10mm Black Onyx Heart Cab (1 pc)

10mm Black Onyx Heart Cab (1 pc)

3.75
20190731_140928.jpg

10mm Black Onyx Square Cab (1 pc)

4.00
file_bd139bc6a8_original.jpeg

10mm Black Onyx Round Cab (1 pc)

3.75
7mm Black Onyx Round Cab (1 pc)

7mm Black Onyx Round Cab (1 pc)

2.50
file_4edde4a9f6_original.jpeg

6mm Black Onyx Round Cab (1 pc)

2.25
20190822_161746.jpg 20190822_161830.jpg

Gold Sheen Obsidian Carved Wolf Talon (1 pc)

25.00
10mm Silver Sheen Obsidian Round Cab (1 pc)

10mm Silver Sheen Obsidian Round Cab (1 pc)

12.00
16mm Mother of Pearl Cabochon (1 pc)

16mm Mother of Pearl Cabochon (1 pc)

5.00
13x18mm Mother of Pearl Oval Cab (1 pc)

13x18mm Mother of Pearl Oval Cab (1 pc)

5.00
 10mm Rose Cut Mother of Pearl Cabochon (1 pc)

10mm Rose Cut Mother of Pearl Cabochon (1 pc)

3.00
10x14mm Snowflake Obsidian Pear Cab (1 pc)

10x14mm Snowflake Obsidian Pear Cab (1 pc)

4.00
file_43850725b0_original-1.jpeg

10x14mm Snowflake Obsidian Oval Cab (1 Pc)

4.00
20190822_175815.jpg

8mm Snowflake Obsidian Round Cab (1 pc)

2.75
35mm Hematite Skull Cabochon (1 pc)

35mm Hematite Skull Cabochon (1 pc)

18.00
35mm Pyrite Skull Cabochon (1 pc)

35mm Pyrite Skull Cabochon (1 pc)

18.00
Pyrite Pyramid Cab (1 pc) 20191025_154522.jpg

Pyrite Pyramid Cab (1 pc)

10.00
20190801_154831.jpg

10x14mm Pyrite Oval Cab (1 Pc)

8.00
20190731_141253.jpg

16mm Grey Agate Rose Cut Round Cab (1 pc)

8.00
file_5de5e95e9f_original.jpeg

10x14mm Grey Agate Oval Cab (1 Pc)

4.00
10mm Grey Agate Trillion Cab (1 pc)

10mm Grey Agate Trillion Cab (1 pc)

4.00
10mm Grey Agate Round Cab (1 pc)

10mm Grey Agate Round Cab (1 pc)

3.25
8mm Grey Agate Round Cab (1 pc)

8mm Grey Agate Round Cab (1 pc)

2.75
20190822_161546.jpg

35mm Tiger's Eye Skull Cabochon (1 pc)

18.00
16mm Tiger's Eye Rose Cut Round Cab (1 pc)

16mm Tiger's Eye Rose Cut Round Cab (1 pc)

8.00
Tiger's Eye Marquise Cab (1 pc)

Tiger's Eye Marquise Cab (1 pc)

7.00
20190823_165035.jpg

Tiger's Eye Pyramid Cab (1 pc)

6.00
18mm Tiger's Eye Heart Cab (1 pc)

18mm Tiger's Eye Heart Cab (1 pc)

5.00
10x14mm Tiger's Eye Pear Cab (1 pc)

10x14mm Tiger's Eye Pear Cab (1 pc)

4.00
20190802_191146.jpg

10mm Tiger's Eye Trillion Cab (1 pc)

4.00
20191103_133836.jpg 20191103_133851.jpg

Tiger's Eye Cone Spike Cab (1 pc)

4.00
10mm Tiger's Eye Round Cab (1 pc)

10mm Tiger's Eye Round Cab (1 pc)

3.25
20190822_180454.jpg

8mm Tiger's Eye Round Cab (1 pc)

2.75
8x16mm Smoky Quartz Faceted Baguette Cab (1 pc)

8x16mm Smoky Quartz Faceted Baguette Cab (1 pc)

13.00
9mm Smoky Quartz Faceted Trillion Cab (1 pc)

9mm Smoky Quartz Faceted Trillion Cab (1 pc)

10.00
20190822_162128.jpg

Spiny Oyster Coffin Cab (1 pc)

16.00
Spiny Oyster Slim Coffin Cab (1 pc)

Spiny Oyster Slim Coffin Cab (1 pc)

13.00
Antler Tip (1 pc)

Antler Tip (1 pc)

10.00
20mm Carved Horn Crescent Moon Cab - Natural (1 pc)

20mm Carved Horn Crescent Moon Cab - Natural (1 pc)

13.00
Mother of Pearl Talon/Tusk (1 pc)

Mother of Pearl Talon/Tusk (1 pc)

18.00
20190822_161640.jpg

10mm Mother of Pearl Cabochon (1 pc)

4.00
10mm Checker Cut White Mother of Pearl Cabochon (1 pc)

10mm Checker Cut White Mother of Pearl Cabochon (1 pc)

3.25
Carved Silky Moonstone Cab (1 pc)

Carved Silky Moonstone Cab (1 pc)

20.00
20190921_105248.jpg

8x12mm Rainbow Moonstone Pear Cab (1 pc)

5.00
Clear Crystal Beveled Coffin Cab (1 pc) 20191025_151143.jpg
sold out

Clear Crystal Beveled Coffin Cab (1 pc)

20.00
20190817_153730.jpg

35mm Clear Quartz Skull Cabochon (1 pc)

18.00
Clear Quartz Cone Spike Cab (1 pc)

Clear Quartz Cone Spike Cab (1 pc)

5.00
13x18mm Glass Pear Cabochon (1 pc)

13x18mm Glass Pear Cabochon (1 pc)

4.00
13x18mm Glass Oval Cabochon (1 pc) 20190921_105338.jpg

13x18mm Glass Oval Cabochon (1 pc)

4.00
9mm White Chalcedony Faceted Cushion Cab (1 Pc)

9mm White Chalcedony Faceted Cushion Cab (1 Pc)

10.00
9mm White Chalcedony Faceted Round Cab (1 Pc)

9mm White Chalcedony Faceted Round Cab (1 Pc)

10.00
10mm White Chalcedony Trillion Cab (1 pcs)

10mm White Chalcedony Trillion Cab (1 pcs)

4.00
20191103_133557.jpg 20191103_133458.jpg

White Chalcedony Cone Spike Cab (1 pc)

4.00
10mm White Chalcedony Heart Cab (1 pc)

10mm White Chalcedony Heart Cab (1 pc)

3.75
file_ae89783c68_original.jpeg

10x14mm White Agate Oval Cab (1 Pc)

4.00
10mm White Agate Round Cab (1 pc)

10mm White Agate Round Cab (1 pc)

3.25
8mm White Agate Round Cab (1 pc)

8mm White Agate Round Cab (1 pc)

2.75
20190731_140720.jpg

White Quartz Pyramid Cab (1 pc)

6.00
20190822_161537.jpg
sold out

35mm White Howlite Skull Cabochon (1 pc)

18.00
20190731_140446.jpg

White Howlite Pyramid Cab (1 pc)

6.00
20190731_142502.jpg

12x20mm White Howlite Rhombus Cab (1 pc)

6.00
10x14mm White Howlite Oval Cab (1 Pc)

10x14mm White Howlite Oval Cab (1 Pc)

4.00
20191006_111720.jpg

10x14mm White Howlite Pear Cab (1 pc)

4.00
10mm White Howlite Trillion Cab (1 pcs)

10mm White Howlite Trillion Cab (1 pcs)

4.00
10mm White Howlite Round Cab (1 pc)

10mm White Howlite Round Cab (1 pc)

3.25
Pink Opal Rose Cut Egg (1 pc)

Pink Opal Rose Cut Egg (1 pc)

15.00
9mm Pink Opal Faceted Round Cab (1 pc)

9mm Pink Opal Faceted Round Cab (1 pc)

11.00
9mm Pink Opal Faceted Cushion Cab (1 pc)

9mm Pink Opal Faceted Cushion Cab (1 pc)

11.00
8x16mm Rose Quartz Faceted Baguette Cab (1 pc)

8x16mm Rose Quartz Faceted Baguette Cab (1 pc)

13.00
7x14mm Rose Quartz Faceted Marquise Cab (1 pc)

7x14mm Rose Quartz Faceted Marquise Cab (1 pc)

10.00
9mm Rose Quartz Faceted Trillion Cab (1 pc)

9mm Rose Quartz Faceted Trillion Cab (1 pc)

10.00
20190731_141906.jpg

16mm Rose Quartz Rose Cut Round Cab (1 pc)

8.00
18mm Rose Quartz Heart Cab (1 pc)

18mm Rose Quartz Heart Cab (1 pc)

5.00
20190731_135951.jpg

Rose Quartz Pyramid Cab (1 pc)

6.00
20190731_142620.jpg

12x20mm Rose Quartz Rhombus Cab (1 pc)

6.00
8x16mm Rose Quartz Marquise Cab (1 pc)

8x16mm Rose Quartz Marquise Cab (1 pc)

5.00
Rose Quartz Cone Spike Cab (1 pc)

Rose Quartz Cone Spike Cab (1 pc)

4.00
10x14mm Rose Quartz Oval Cab (1 Pc)

10x14mm Rose Quartz Oval Cab (1 Pc)

4.00
10x14mm Rose Quartz Pear Cab (1 pc)

10x14mm Rose Quartz Pear Cab (1 pc)

4.00
12mm Rose Quartz Square Cab (1 pc)

12mm Rose Quartz Square Cab (1 pc)

4.00
file_8f93a07d2a_original.jpeg

10mm Rose Quartz Trillion Cab (1 Pc)

4.00
10mm Rose Quartz Heart Cab (1 pc)

10mm Rose Quartz Heart Cab (1 pc)

3.75
10mm Rose Quartz Round Cab (1 pc)

10mm Rose Quartz Round Cab (1 pc)

3.25
file_a257d28d54_original.jpeg

8mm Rose Quartz Round Cab (1 pc)

2.75
Pink Chalcedony Coffin Cab (1 pc)

Pink Chalcedony Coffin Cab (1 pc)

20.00
20190731_152350.jpg

12mm Pink Chalcedony Faceted Round Cab (1 pc)

12.00
7mm Pink Chalcedony Round Cab (1 pc)

7mm Pink Chalcedony Round Cab (1 pc)

2.75
20190802_185645.jpg

11x20mm Lilac Chalcedony Faceted Baguette Cab (1 pc)

15.00
20190802_185825.jpg

12mm Lilac Chalcedony Faceted Trillion Cab (1 pc)

15.00
20190802_190322.jpg

14mm Lilac Chalcedony Faceted Round Cab (1 pc)

15.00
Peach Onyx Rose Cut Egg (1 pc)

Peach Onyx Rose Cut Egg (1 pc)

15.00
10mm Ruby Rose Cut Round Cab (1 pc)

10mm Ruby Rose Cut Round Cab (1 pc)

12.00
16x12mm Baltic Amber Oval Cab (1 Pc)

16x12mm Baltic Amber Oval Cab (1 Pc)

14.00
10mm Baltic Amber Square Cab (1 Pc)

10mm Baltic Amber Square Cab (1 Pc)

10.00
Red Onyx Coffin Cab (1 pc)

Red Onyx Coffin Cab (1 pc)

20.00
Red Onyx Rose Cut Egg (1 pc)

Red Onyx Rose Cut Egg (1 pc)

15.00
9mm Red Onyx Faceted Cushion Cab (1 pcs)

9mm Red Onyx Faceted Cushion Cab (1 pcs)

10.00
Red Agate Cone Spike Cab (1 Pc)

Red Agate Cone Spike Cab (1 Pc)

4.00
10mm Red Agate Trillion Cab (1 pc)

10mm Red Agate Trillion Cab (1 pc)

4.00
20190822_162214.jpg

35mm Red Jasper Skull Cabochon (1 pc)

18.00
10mm Red Jasper Trillion Cab (1 pc)

10mm Red Jasper Trillion Cab (1 pc)

4.00
10mm Red Jasper Round Cab (1 pc)

10mm Red Jasper Round Cab (1 pc)

3.25
20190906_123123.jpg

10mm Red Tiger's Eye Round Cab (1 pc)

3.25
8mm Red Tiger's Eye Round Cab (1 pc)

8mm Red Tiger's Eye Round Cab (1 pc)

2.75
8x12mm Rhodolite Garnet Pear Cab (1 pc)

8x12mm Rhodolite Garnet Pear Cab (1 pc)

6.00
20190802_190846.jpg
sold out

8x10mm Rhodolite Garnet Oval Cab (1 pc)

6.00
10mm Rhodolite Garnet Round Cab (1 pc)

10mm Rhodolite Garnet Round Cab (1 pc)

6.00
7x14mm Rhodolite Garnet Marquise Cab (1 Pcs)

7x14mm Rhodolite Garnet Marquise Cab (1 Pcs)

5.00
file_fde91eebd9_original.jpeg

7mm Rhodolite Garnet Round Cab (1 pc)

3.00
9mm Vesuvianite Rose Cut Round Cab (1 pc)

9mm Vesuvianite Rose Cut Round Cab (1 pc)

13.00
20190822_154422.jpg

Malachite Coffin Cab (1 pc)

20.00
8x16mm Green Onyx Faceted Baguette Cab (1 pc)

8x16mm Green Onyx Faceted Baguette Cab (1 pc)

13.00
20190817_153946.jpg

7x14mm Green Onyx Faceted Marquise Cab (1 pc)

10.00
9mm Green Onyx Faceted Trillion Cab (1 pc)

9mm Green Onyx Faceted Trillion Cab (1 pc)

10.00
file_4ed41dec9f_original.jpeg

7mm Green Onyx Round Cab (1 pc)

2.75
20190822_154037.jpg

35mm Opalite Skull Cabochon (1 pc)

18.00
Opalite Elongated Marquise Cab (1 pc)

Opalite Elongated Marquise Cab (1 pc)

10.00
16mm Opalite Rose Cut Round Cab (1 pc)

16mm Opalite Rose Cut Round Cab (1 pc)

8.00
20190731_140324.jpg

Opalite Pyramid Cab (1 pc)

6.00
20190801_155059.jpg

12x20mm Opalite Rhombus Cab (1 pc)

6.00
Opalite Cone Spike Cab (1 pc)

Opalite Cone Spike Cab (1 pc)

5.00
Aqua Chalcedony Rose Cut Egg (1 pc)

Aqua Chalcedony Rose Cut Egg (1 pc)

14.00
20190817_154059.jpg

7x14mm Aqua Chalcedony Faceted Marquise Cab (1 pc)

10.00
file_6c988e602a_original.jpeg

7mm Aqua Chalcedony Round Cab (1 pc)

2.75
file_3dc26f5cfc_original.jpeg

Blue Lace Agate Coffin Cab (1 pc)

20.00
20190906_130905(1).jpg

Amazonite Coffin Cab (1 pc)

25.00
20190821_165021.jpg

10x14mm Blue Opal Oval Cab (1 Pc)

13.00
20190821_165154.jpg

10x14mm Blue Opal Pear Cab (1 Pc)

13.00
15x20mm Kyanite Oval Cab (1 Pc)

15x20mm Kyanite Oval Cab (1 Pc)

16.00
20190817_153640.jpg 20190817_153640.jpg

16mm Kyanite Round Cab (1 Pc)

15.00
20190802_190519.jpg
sold out

10x14mm Kyanite Oval Cab (1 Pc)

12.00
10mm Kyanite Cushion Cab (1 Pc)

10mm Kyanite Cushion Cab (1 Pc)

10.00
10mm Kyanite Round Cab (1 Pc)

10mm Kyanite Round Cab (1 Pc)

10.00
7x10mm Kyanite Pear Cab (1 Pc)

7x10mm Kyanite Pear Cab (1 Pc)

8.00
Large Lapis Lazuli Coffin Cab (1 pc)

Large Lapis Lazuli Coffin Cab (1 pc)

25.00
20190822_154354.jpg

Lapis Lazuli Coffin Cab (1 pc)

20.00
file_bbc601761a_original.jpeg

8x16mm Lapis Lazuli Marquise Cab (1 pc)

5.00
10mm Lapis Lazuli Trillion Cab (1 pc)

10mm Lapis Lazuli Trillion Cab (1 pc)

4.00
10mm Lapis Lazuli Round Cab (1 pc)

10mm Lapis Lazuli Round Cab (1 pc)

3.25
8mm Lapis Lazuli Round Cab (1 pc)

8mm Lapis Lazuli Round Cab (1 pc)

2.75
35mm Blue Goldstone Skull Cabochon (1 pc)

35mm Blue Goldstone Skull Cabochon (1 pc)

18.00
Blue Goldstone Elongated Marquise Cab (1 pc)

Blue Goldstone Elongated Marquise Cab (1 pc)

10.00
20190822_154241.jpg

35mm Amethyst Skull Cabochon (1 pc)

18.00
12mm Amethyst Faceted Round Cab (1 pc)

12mm Amethyst Faceted Round Cab (1 pc)

13.00
10x14mm Amethyst Faceted Oval Cab (1 pc)

10x14mm Amethyst Faceted Oval Cab (1 pc)

13.00
9mm Amethyst Faceted Trillion Cab (1 pc)

9mm Amethyst Faceted Trillion Cab (1 pc)

10.00
9mm Amethyst Faceted Cushion Cab (1 Pc)

9mm Amethyst Faceted Cushion Cab (1 Pc)

10.00
20190921_104733.jpg

8x16mm Amethyst Marquise Cab Lot (1 pc)

5.00
8x12mm Amethyst Pear Cab (1 pc)

8x12mm Amethyst Pear Cab (1 pc)

5.00
20190731_151636.jpg

10mm Amethyst Trillion Cab (1 pc)

4.00
10mm Amethyst Round Cab (1 pc)

10mm Amethyst Round Cab (1 pc)

4.00
7mm Amethyst Round Cab (1 pc)

7mm Amethyst Round Cab (1 pc)

2.50
25x18mm Vintage Glass Zodiac Cab (1 pc) 20191102_112611.jpg

25x18mm Vintage Glass Zodiac Cab (1 pc)

from 12.00
25x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Large Red Rose Cab (1 pc)

25x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Large Red Rose Cab (1 pc)

13.00
13x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Small Red Rose Cab (1 pc)

13x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Small Red Rose Cab (1 pc)

10.00
25x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Large Pink/Yellow Rose Cab (1 pc)

25x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Large Pink/Yellow Rose Cab (1 pc)

13.00
13x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Small Pink/Yellow Rose Cab (1 pc)

13x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Small Pink/Yellow Rose Cab (1 pc)

10.00
13x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Cross Cab (1 pc)

13x18mm Vintage Glass Reverse Intaglio Cross Cab (1 pc)

10.00
20191006_112038.jpg

13mm Vintage Glass Reverse Intaglio Scorpio Cab (1 pc)

12.00
8x10mm Vintage Glass Reverse Intaglio Gold Dragon Cab (1 pc)

8x10mm Vintage Glass Reverse Intaglio Gold Dragon Cab (1 pc)

5.00
10x14mm Vintage Cast Glass Virgin Mary "Our Lady of Grace" Cab (1 pc)

10x14mm Vintage Cast Glass Virgin Mary "Our Lady of Grace" Cab (1 pc)

5.00
13x18mm Vintage Porcelain Yellow Rose Cab (1 pc)

13x18mm Vintage Porcelain Yellow Rose Cab (1 pc)

5.00
13x18mm Vintage Porcelain Red Lily Cab (1 pc)

13x18mm Vintage Porcelain Red Lily Cab (1 pc)

5.00
13x18mm Vintage Porcelain Floral Rose Bouquet Cab (1 pc)

13x18mm Vintage Porcelain Floral Rose Bouquet Cab (1 pc)

5.00
13x18mm Vintage Porcelain Yellow Rose Bud Cab (1 pc)

13x18mm Vintage Porcelain Yellow Rose Bud Cab (1 pc)

5.00
13x18mm Vintage Porcelain Dainty Floral Bouquet Cab (1 pc)

13x18mm Vintage Porcelain Dainty Floral Bouquet Cab (1 pc)

5.00
20190708_144639.jpg Screenshot_20191103-132030_Instagram.jpg

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Faceted Nugget w/ Bead Hole

20.00
20190708_144639.jpg

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Faceted Nuggets

20.00
3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Pear Shaped Vanadinite

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Pear Shaped Vanadinite

25.00
3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Aragonite Cluster 20190710_143336.png

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Aragonite Cluster

30.00
3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Quartz Cluster 20190710_143408.jpg

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Quartz Cluster

30.00
20190713_111438.jpg

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Lunette

40.00
20190713_111336.jpg

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Lakshmi

40.00
3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Large Druzy Encrusted Crescent Moon 20190710_135136.jpg

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Large Druzy Encrusted Crescent Moon

50.00
20190710_134637.jpg 20190710_135136.jpg

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Medium Druzy Encrusted Crescent Moon

45.00
20190710_134658.jpg 20190710_135136.jpg

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Small Druzy Encrusted Crescent Moon

40.00
3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Crystal Cheshire 20190713_144452.jpg

3D Printed & Cast Sterling Silver Component: Crystal Cheshire

50.00